MENU

Firma

ZPH Gastromasz został utworzony w 1999 roku w oparciu o kadrę pracowników, park maszynowy i technologię Ośrodka Badawczo Rozwojowego Gastromasz.

Nasze doświadczenie w produkcji urządzeń do przechowywania, przygotowania i transportu zwłok oparte jest na dwudziestoletniej praktyce. W tym czasie wyposażyliśmy wiele domów pogrzebowych, kaplic cmentarnych i prosektorów szpitalnych w całej Polsce i poza granicami kraju.

Obecnie jako ZPH Gastromasz kontynuujemy tradycje dawnego OBR Gastromasz i wyposażamy w komory chłodnicze oraz stoły sekcyjne, stoły do przygotowanie zwłok, stoły laboratoryjne, sprzęt transportowy itp. na zlecenie zakładów pogrzebowych, zakładów gospodarki komunalnej i parafii. Wygrywamy też przetargi na kompleksowe wyposażenie prosektorów w nowo budowanych szpitalach między innymi w Koninie i Bielsku-Białej, oraz remontowanych obiektach prosektoriów już pracujących między innymi Szpitala Akademii Medycznej przy ulicy Banacha w Warszawie.